Bim - Chuyển động cùng quốc tế
Ngôn ngữ:
/uploaded/slide/BIM%20tai%20lieu%20ky%20htat1.jpg
Tài liệu kỹ thuật

Tra cứu thông số kỹ thuật, kích thước của các hãng vòng bi

Bạn muốn chuyển đổi vòng bi của các hãng khác nhau sang FAG/INA? Bạn muốn chuyển đổi ký hiệu mã vòng bi tương đương với các hãng khác nhau?
Bạn muốn tra cứu thông số ký thuật của các hãng vòng bi?
Thật đơn giản, bạn hãy xem chi tiết các mục đưới đây.
 
1. Cách đổi mã số tương đương giữa các hãng vòng bi khác nhau sang FAG/ INA, Download
2. Cách tra cứu thông số kĩ thuật online của hãng vòng bi FAG, INA,Download
3. Tra cứu thông số kỹ thuật online của hãng vòng bi TIMKEN Download
4. Tra cứu thông số kỹ thuật online của hãng vòng bi NSK :
    4.1. Tra cứu vòng bi cầu 1 dãy   Download 
    4.2.  Tra cứu vòng bi côn Download
    4.3. Tra cứu vòng bi tiếp xúc góc Download
    4.4. Tra cứu vòng bi cầu tự lựa Download
    4.5. Tra cứu vòng bi chặn trục Download
    4.6. Tra cứu vòng bi đũa Download
    4.7. Tra cứu vòng bi kim Download
    4.8. Tra cứu vòng bi siêu chính xác Download
    4.9. Tra cứu gối vòng bi Download 
5. Tra cứu thông số kỹ thuật online của hãng vòng bi SKF Download
6. Tra cứu tài liệu kỹ thuật của gối đỡ ASAHI Download
Đăng ký nhận tin từ BIM
Đăng ký
Đăng ký làm đại lý của BIM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Đăng ký
Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua